อยากได้ ประมาณ 12000-15000 ครับเอาที่ท่านว่าเทพที่สุด

ผมจะเอา มาเป็นเครื่องหนูทดลอง