คุณลักษณะที่ดีของแรมจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ