เป็นไฟล์เดียวกัน โหลดทั้ง 2 อย่าง
มี leech 2 ขนาด 1.8 g ทั้ง 2 อย่าง ได้เท่าๆกันประมาณ 25%แล้ว
แต่ colo โหลด ได้เป็นพักๆ(แป๊ปแล้วก็พักยาว) มีpeer 1 ใน 2 และไม่เคยขึ้นสูงกว่า torrent
torrent 0 seed 2 leech คาวมเร็วคงที่ แต่กลัวจะติดที่90กว่าๆ แล้วลบทิ้ง
ทำไมpeer ใน colo ไม่ขึ้นใน torrentครับ