อยากทราบรายละเอียดระหว่างระบบเสียง stereo กับ surround
และแตกต่างกันอย่างไร

ขอบคุณครับ