เล่นเกมส์ Sudden attack แล้วเป้าเกมส์หาย ลง windows ใหม่แล้ว ลงเกมส์ใหม่แล้ว ไม่หาย


ไม่รู้ว่าเป็นที่ chipset ของ notebook หรือเปล่า