พอดีว่ากำลังหาที่จดโดเมนน่ะครับ แล้วก็พื้นที่ Host น่ะครับ มีใครแนะนำรายใดที่น่าเชื่อถือ เสถียร แล้วก็

เอาที่ Sever OS เป็น Linux นะครับ พอดีว่ากำลังทำเวบไซ์ให้บริษัทอะครับ รบกวนคนที่รู้ช่วยแนะนำที

ครับ