ใช้โปรแกรม Norton Ghost 2003 boot เข้า ms-dos พมอยากรู้ วิธ๊ การ bootเข้า ms - dos
ไม่ทราบว่า ทำเช่นไร แม่ แต่ การ ติดตั้ง โปรแกรม gost 2003 ยังทำไม่ได้