คือผมต้องการซื้อลำโพง sat ของ x3 จะเอามาทำลำโพงเซ็นเตอร์ ที่พันทิพย์ขาย 990 แต่ขายเป็นคู่ แต่ผมต้องการเพียงข้างเดียวเพื่อมาทำลำโพงเซ็นเตอร์ ผู้ใดที่ต้องการลำโพง sat x3 เพียงข้างเดียวเหมือนกัน pm มานะครับ