ผมใช้ M/B ASrock ยังมีประกัน ซื้อต่ิอมาครับ มันหลวมเป็นช่องเดียว แต่ช่องSATAมีทั้งหมด 6ช่อง แต่มีช่องหนึ่งมันที่เป็น ตรงช่องเสียบ SATA ใช้งานได้ปกติแต่มันโยกเหมือนมันหลวม กลัวมันตอนถอนสายหลุด
อย่างนี้เครมได้ไหม