มีวิธีแก้ไขไหมครับ หรือต้อง add file กลับเข้าไปใหม่เองครับ