ระหว่างที่เราเปิดเครื่องแต่ปิดฝาไว้ แล้วถือเดินหิ้วไปมา กลับหัวหมุนไปหมุน เครื่องจะมีปัญหาอะไรรึเปล่า

เช่นพวก HD