พอดีร้านบอกประกันของจอที่ซื้อมา เป็นประกันของ Samsung 3 ปี ไม่รู้เช็คยังไงว่าประกันเหลือเท่าไร พอดีจะปล่อย จะอัพเป็น 23"