คือของเดิมตัวหนังสือที่เมนู task manager และบางโปรแกรมจะเป็นตัวหนังสือบาง แต่ไม่แน่ใจว่าไปกดโดนอะไร ทำให้ตัวหนังสือที่เมนูเหล่านี้มันกลายเป็นตัวหนาไป ไม่ทรายว่ามีใครทราบวิธีปรับตัวหนังสือเหล่านี้บ้างม้ัยครับตรงที่วงไว้ปรกติมันจะเป็นตัวบางนะครับ แต่ตอนนี้กลายเป็นตัวหนาไปแล้วพร้อมๆกับบางโปรแกรม

วินโด้ที่ใช้ windows7 ครับ