แนะนำ.. จร้า


โปรแกรมบัญชี
ใช้ฟรี ไม่จำกัดระยะเวลา, ฐานข้อมูล, ขนาดข้อมูล, ไม่มีล็อค ฯลฯ


โปรแกรมบัญชี SML Account


โปรแกรมบัญชี ที่ประมวลผลเร็วที่สุด,ทำงานผ่านระบบ Online เร็วที่สุด


** ใช้ฟรี ** ไม่จำกัดระยะเวลา, ฐานข้อมูล, ขนาดข้อมูล, ไม่มีล็อค ฯลฯ


ใช้งานได้ทั้งระบบ Lan และ Internet แบบ Stand Alone, LAN, Internet ผ่าน GPRS, EDGE, ADSL

SML Account Free : SMLSoft มีนโยบายให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้โปรแกรมได้ ฟรี เงื่อนไข คือ ใช้ได้พร้อมกันไม่เกิน 3 Users โดยระบบงาน และคุณสมบัติของโปรแกรมทั้งหมด

ระบบ SML Account


SML Account ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ระบบงานไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ การทำงานเป็นแบบเชื่อมโยงทุกระบบ เน้นที่ความถูกต้องของตัวเลข ความเร็วในการประมวลผล สามารถเชื่อมสาขาผ่าน ADSL,GRPS ได้ และยังสามารถประหยัดการลงทุนด้วยการใช้ Linux เป็น Server และเรายินดีปรับปรุงโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ

SML Account ประกอบด้วย

General Ledger : ระบบบัญชีแยกประเภท

Fixed Asset : ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา

Purchase Order : ระบบจัดซื้อ

Sale Order : ระบบขายสินค้า

Cheque,Bank : ระบบธนาคาร,เช็ค

Inventory Control : ระบบสินค้าคงคลัง

Accounts Receivable : ระบบบัญชีลูกหนี้

Accounts Payable : ระบบัญชีเจ้าหนี้

Petty Cash : ระบบเงินสดย่อย

Security Control : ระบบความปลอดภัย


ดาวน์โหลด ใช้งาน ฟรี ได้ที่..

www.smlsoft.com

ความรู้บัญชี, การบัญชี, ฯลฯ