ใช้จอยคับ ผมกดล๊อคเป้าได้คับ แต่เปลี่ยนทิศทางไม่ได้ช่วยทีคับ