คือผมเข้าไปตั้งenableตรงที่cpu frequencyปรากดว่ามันไม่ยอมให้ผ่านคือบูทไม่ติด ต้องถอดแบท เปงเพราะอารายคับ ใช้e2140จะดึงให้ได้ซัก2.0 หรือต้องแฟลชไบออส งงมากมายเลยท่านทั้งหลาย ในcpu-zอ่านได้1.2 แต่ตัวcpuมันวิ่ง1.6 งงตาแตก