แต่ละคนที่ซื้อรุ่นนั้นมาคงจะรู้สึกผิดหวังกับความช้ามากๆของเครื่อง
วันนี้ผมขอแนะนำโปรแกรมหรือไดเวอก็ไม่แน่ใจนะ
แต่จะทำให้แอสไพวันเร็วขึ้นมากๆ
ซึ่งการทำงานคือมันจะนำไฟล์ที่เราต้องใช้มาวางไว้บนแรมก่อนและก็ไฟล์ที่เราจะเขียนจะถูกพักไว้ที่แรม
แล้วจึงถะยอยเขียนลงไปในSSDกินแรมประมาณ32เม็กแต่รับรองเร็วขึ้นจริงๆครับ

ลิ้งกดเลย