1.โปรแกรมป้อนตัวเลขที่ต้องการหาเลขคู่ เลขคี่ ในช่วงที่กำหนด(อะไรก็ได้) แล้วโปรแกรมทำการแยกตัวเลขคู่และเลขคี่ใส่คอลัมน์
2.โปรแกรมระบายสีเซลล์ให้มีลักษณะตามภาพ (กรอบสีน้ำเงิน ข้างในสีแดง) (ขนาด 5 x 5)