ผมลง แอปเซอฟของจูมลาแล้ว มันเข้าเน็ตไม่ได้เลย ได้เฉพาะบางเวป จะแก้ไขยังไงดีครับ อันอินสะตอแล้วก็ยังไม่ได้