คืออยากรู้ผลดี-เสียครับ
พอดีอยากลองความรู้สึกแบบที่ใช้ SSD บ้าง
นี่กราฟเทสครับ(512Mb.)