เน้นเล่นเกมส์ระหว่างสแคว19นิ้วกับไวด์22-23นิ้ว
แบบไหนเหมาะ
เอาตามความรู้สึกของนักเล่นเกมส์ครับ
ผมเห็นตัวนี้ 2900เอง ชอบเลย
http://thesystem.co.th/prod_manager/...?code=A0039494
เรโซลูชั่นน้อยก็ยังอยากได้อ่ะ