มีงาน implement ระบบ Cluster โดยใช้ PC 11 เครื่อง เพื่อทำการกระจาย load จากตัว Master ไปยัง Cluster เพื่อ run งาน โดยทางลูกค้ามี source code เก่าอยู่บ้าง เพื่อท่านใดสนใจครับ