mshta.exe ชอบอยู่ๆ ขึ้นมากินแรมของระบบ ยิ่งแรมน้อยๆ อยู่
ไม่รู้เป็นเพราะอะไร ไม่อยากให้มันขึ้นมาเอง เกี่ยวกับ service อะไรหรือเปล่า
ขอข้อมูลหน่อยครับ