ถ้ามีอยากให้ ท่าน ใดท่าน1 สร้างแคลน ที่เป็น ของ OCZ แล้วมาเล่นด้วยกัน ครับ ทำให้แคลน เทพๆ