พอจะรีโมทไปมันขึ้นแบบนี้ ค่ะ unable to connect to host connection timed out (10060)