5130 express music บูตเครื่องไม่ขึ้น ใครเคยเป็นมั่งคับ มีวิธีแก้ไหมคับ หรือต้องส่งศูนย์

ก่อนหน้านี้ลืม ชาจแบต แล้วเปิดเพลงฟังจนเครื่องดับไปเอง
ก็เลยเสียบสายชาจ แล้วจอก็ขึ้นเป็นรูปถ่าน
ทิ้งไว้ ประมาณ 2 ชม. มั่ง
ถอดที่ชาจออกแล้วเปิดเครื่อง มันขึ้นถึงแค่คำว่า nokia แล้วก็ดับไป
เป็นงี้ตลอด เลยลองชาจใหม่ พอเสียบสายชาจ ก็เป็นรูปถ่าน เหมือนเดิม
ประมาณ 1 ชม.ผ่านไป กลับมาจับดู ก็รุ้สึกอุ่นๆ แบบนี้ไฟเข้าปกติ ใช่ไหมคับ

มีใครเคยเป็นมั่งคับ ช่วยบอกวิธีแก้หน่อยคับ