อยากทราบว่ามีโปรแกรมอะไรที่ทำงานลักษณะเหมือน Goback แล้วสามารถเลือกได้ว่าจะให้ย้อนกลับเฉพาะไดร์ เช่น ผมมีC,D,E อยากให้มัน Goback เฉพาะไดร์ C ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยตอบกระทู้ครับ