- พอเปิดใช้ทดสอบ เครื่องจะแฮ๊งอย่างรุนแรงทันที เกิดจากอะไรครับ ..โปรแกรมไม่เสียแน่นอน เพราะลองกับเครื่องอื่นแล้วใช้ได้