กับปัญหาที่ว่าอาจเป้นที่driver vga

ตั้งค่าทุกตัวให้neverแต่ก็ไม่มีผล ปัญหาคาใจมากๆ