คือว่าต้องการทำแผ่น Boot ลง CD เป็น Linux ระบบนึง และ Boot windows98 อีกอันนึง สามารถทำให้มี เมนูตอน Boot CD มี 2 รายการได้หรือเปล่า ครับ