คือว่าทำแล้วค่อนข้างยุ่งยาก ตอน capture movie มันเสียเวลา
มีโปรแกรมอื่นที่ดีกว่านี้ป่ะคะ