แล้วใช้ยังไงหรอคับต้องไรค์ใส่แผ่น แล้วต้องมี CDkey ไมคับ ขอบคุนล่วงหน้า