1.อยากไดยี่ห้อที่มีประกันปัญหาน้อยที่สุด
2.spec พอทำเกี่ยวกับงาน Graphic ได้
3.อยากได้ช่วงราคา 3-40000 กับ 4-50000 บาทครับ