เล่น SCDA เวลาเล่นปรกติจะไม่เป็นอะไรแต่พอดำน้ำแล้วโผล่ขึ้นมามันชอบค้าง
แล้วมีข้อความแบบนี้จะแก้ไขยังไงดี

สเปคเครื่อง
AMD Athlon 64 x2 4000+
Asrock AliveNF6G VSTA Nvidia GF6100
Ram 1 gb
HDD 320
Asus EN GF8600 GT