คือถ้า HDD ผมเสียแล้ว...
1. ถ้าผมสามารถหา บอร์ดรุ่นเดียวกันมาเปลี่ยนได้ หลังจากเปลี่ยนแล้ว ผมจะสามารถดึงข้อมูลออกได้เลย หรือ ต้องมีการ format หรือ ทำ Index อะไรใหม่มะงับ @@? (กาลังกัวว่าส่วน patitiontable พวกนนี้จะอยู่ที่บอด >.<")
2. ถ้าผมหารุ่นที่ใกล้เคียงกันได้ (ต่างกันแค่ ตัวหนึ่ง มี NCQ อีกตัวไม่มี) จะสามารถนำมาใช้แทนกันได้มะงับ >.<? (ตัว NCQ เนี่ยมัน control ด้วยบอดอย่างเดียวปะ >.<?)