ผมเข้า web เพื่อดู ip ของตัวเอง ได้ผลดังนี้

---------------------------------------------------
http://showip.net/

61.90.132.182
---------------------------------------------------
http://whatismyipaddress.com/

Proxy Server Detected!

Proxy Server IP address: 203.144.143.5
Proxy Server Details: 203-144-143-5.static.asianet.co.th

Proxy Reports IP as: 58.8.12.199
(Unable to confirm.)
---------------------------------------------------

งงครับ ทำไมเข้า 2 web แต่ได้ ip ไม่เหมือนกัน
ใครพอจะทราบบ้างว่าเป็นเพราะอะไรครับ