ตอนนี้ผมทำการsetup Program เสร็จแล้วครับแต่ไมสามราถที่จะทำการสร้างวินโดว์ในตัวโปรแกรมได้อ่านใน Text ช่วยของโปรแกรมก็ไม่เข้าใจ ขอผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ(หากมีรูปภาพประกอบจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ)