รบกวนจัดบอร์ดcore2duoให้หน่อย
รบกวนจัดรุ่นที่รองรับคอร์ดูโอทุกรุ่นที่รู้จักและราคาโดยประมาณเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ