ช่วยแนะนำ ROUTER & HUB ว่าจะซื้ออันไหนดีจะเอาไปเปิดร้านเนตความเร็ว3m และPrinter ด้วยครับอยากได้เอาแบบพิมพ์แผ่น CD (ไม่ใช่LightScribe)ได้ราคาสัก 5000 ครับ เอาแบบเติมหมึกไม่แพงครับ ถ้าเอาแบบติด Tank-ink ดีป่าว(ไม่รู้)