มันเกียวกับ บอดหรือเปล่าครับ บอกด้วยหรืออุปกร์หลวม