โน็ตบุสของน้องครับซื้อมาแล้วไม่ให้แผ่นไดเวอร์ครับ โดนไวรัสลงวินโดใหม่ดันไม่มีแผ่นไดเวอร์
ท่านใดมีผมขอหน่อยครับ ตอนนี้ก็พยามยามหาอยู่ครับในเวปacer ก็ไม่มีรุ่นนี้