ของเดิมมันเป็นอยุ่ที่ 32 MB

vga ผม 128mb อะครับ มันมีให้ปรับถึง 256MB

ต้องปรับเพิ่มไหมครับ หรือ ปล่อยเป็น 32 MB แบบเดิม