ขอโปรแกรมเช็คหน่อยได้ไหมคะ แล้วถ้ามันผิดปกติมันจะขึ้นว่าอย่างไรบ้างคะ แนะนำทีค่ะ ขบคุนค่ะ