สมมติเอาตัวที่มี cache 4M เท่ากันอะคราบ

อยากรู้อะครับผม

ขอบคุณหลาย