เวลาใช้โปรแกรม Nero StartSmart ต้องการให้มันไม่ต้องโชว์ ภาพต้องทำยังไงครับ
เพราะคิดว่าถ้ามันไม่โชว์ คงจะไรน์เร็วขึ้น....ไหมหว่า