ระหว่าง Enermax 460W กับ ThermalTake TR 470W

เปรียบเทียบ คุณภาพ+ราคา+อนาคต อันไหนน่าใช้กว่ากันครับ