สเปก AMDx2 3800+
MB Asus M2N-E Sli
Ram Kingston 667X2
ช่วยบอกสูตรหน่อยคับ...