กดรีสาร์ท เครื่องดับแล้วไม่ขึ้นมาเลยครับ พัดลมหมุน แต่จอมืด ต้องกดปิดแล้วเปิดใหม่.. ก็ไม่ซีเรียสไรมากเพราะไม่ค่อยได้รีเครื่อง ส่วนใหญ่แล้วจะปิดแล้วเปิดใหม่ แต่อยากรู้สาเหตุนะครับ..
แปลกดี..