ช่วยผมแปลหน่อยครับผมไม่เก่งภาษาครับกลัวจะทำอะไรผิดขั้นตอนไปครับ
มันมีวิธีการแก้มากมายมากครับผมจะลองทำทีรละอย่างนะครับช่วยแนะนำด้วยนะครับ
http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=Q108393
Detect and End Previously Running Installation Processes

Document ID: Q108393
Last Revised On: 3/20/2003
Description

Installation issues may arise if the same installation has two instances running simultaneously. This may cause conflict between the two instances of the installation engine.
Procedure

Detect if another installation process is running

1. Press Ctrl + Alt + Del and select Task Manager.
2. Go to the Processes tab.
3. Check the running processes for any or some of these names:
* setup.exe
* isetup.exe
* ikernel.exe
* msiexec.exe
* idriver.exe
* IsUninst.exe
* IsUn16.exe
* Uninst.exe
* Uninst16.exe

End previously running installation processes

Follow these steps for any of the above processes that are found running on the system.

1. Select each process.
2. Select End Process.
ขอบคุณครับ