ลำโพงโฮมเธียเตอร์5.1ไม่ค่อยได้ใช้เสียงดังปุ่ก ปุ่ก ?ไม่ค่อยได้ใช้ เป็นที่ตัวเซ็นเตอร์กับตัวเซอร์ราวด์ ลองสลับตัวซ้ายขวามาสลับดูก็ยังมีเสียงอยู่ ลองขยับสายแจ็คตรงขั้วแจ๊คหายเป็นพักพัก มันจะที่สายกับตัวแจ๊คหรือเปล่าครับหรือเป็นที่เครื่อง